ECommerce

Apptmart

Harish Rohokale
2020

Goodman Lantern

Raj Anand
2014

PharmEasy

Dharmil Sheth
2015

Razorpay

Harshil Mathur
2014

Udaan

Amod Malviya
2016

Meesho

Vidit Aatrey
2015

Paytm

Vijay Shekhar Sharma
2010